V Vrtcu Mavrica Brežice smo se dve leti poglobljeno in intenzivno ukvarjali s kurikularnim področjem GIBANJE. V Letnem delovnem načrtu smo si gibanje predšolskega otroka zastavili kot prednostno nalogo in ji kot rdeči niti sledili skozi različne ravni dela v vrtcu. Načrtno smo se posvetili posodabljanju pedagoških pristopov in načrtovanju gibalne vzgoje v vrtcu kot tudi profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev in ozaveščanju staršev o pomenu gibanja za razvoj malčkov in zdravje posameznika.

Eden od rezultatov tako poglobljenega in sistematičnega pristopa vrtca k področju gibanja in profesionalnega razvoja je tudi projekt Gib na kubik, ki so ga v okviru Erasmusa+ (program eTwinning) oblikovale in izpeljale Tinkara Urek, Renata Miljanović Romana Iveta, Nina Kotnik in Mojca Polajžer v sodelovanju z Aleksandro Sofrić (Vrtec Kolezija, Ljubljana) ter Heleno Sprager (Vrtec Viški Gaj, Ljubljana).

  1. in 27. septembra 2019 je potekal v Bruslju 2. evropski vrh o izobraževanju, ki se je osredotočil na pomen učiteljskega/vzgojiteljskega poklica in številne izzive, s katerimi se soočajo vzgojitelji in učitelji zaradi hitrih družbenih sprememb in tehnološkega razvoja.

Med številnimi vzgojitelji, ki so pod okriljem eTwinninga v tem šolskem letu predstavljali primere svoje prakse, je bila na ta dogodek kot predstavnica slovenskih vrtcev na podlagi odlične prakse med vsemi izbrana in povabljena ravno Tinkara Urek, vzgojiteljica Vrtca Mavrica Brežice. Da je imel dogodek v Bruslju pomembne razsežnosti, dokazuje tudi dejstvo, da se ga je udeležilo devetnajst evropskih ministrov za vzgojo in izobraževanje, med njimi tudi slovenski minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo.

Na 2. Evropskem vrhu o izobraževanju je bil med drugim večkrat izpostavljen pomen izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, saj se vloga vzgojiteljev in učiteljev pomembno spreminja, zato jim je zelo pomembno zagotoviti dober sistem profesionalnega razvoja, jim omogočiti razvoj novih kompetenc, večjo avtonomijo in s tem posledično tudi povrniti zaupanje v ta pedagoška poklica. Pedagoški delavci morajo biti kos družbenim spremembam, novim tehnologijam, novim znanjem, novim generacijam. Nenehno se morajo izobraževati, da lahko uspešno opravljajo svojo novo vlogo, ki presega zgolj podajanje znanja.  Zato je bil na dogodku posebej izpostavljen pomen profesionalnega razvoja vzgojiteljev in učiteljev. Po besedah ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala je učiteljski poklic eden tistih, kjer razvoj kariere poteka na istem delovnem mestu. Za to priložnost je med drugim tudi povedal: »Pospešeno iščemo najboljše možne rešitve, kako narediti kariero učitelja zanimivo oz. kako jim nuditi ustrezno izobraževanje in usposabljanje. Tudi na ta način želimo mlade spodbuditi za ta pomemben poklic z izjemnim poslanstvom.«

V Vrtcu Mavrica Brežice smo pomen profesionalnega razvoja prepoznali že pred petimi leti, ko so v okviru samoevalvacijskega procesa že sistematično pričeli z načrtovanim spodbujanjem in  spremljanjem profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, ki poteka tudi danes.

Tako idejo ministra in evropskega vrha navdušeno pozdravljajo in se veselijo novih, tudi sistemsko urejenih, priložnosti za profesionalno rast in vseživljenjsko učenje.

S. K.