Svet staršev

Svet staršev se v vrtcu oblikuje zaradi organiziranega uresničevanja interesa staršev, in sicer na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Naloge Sveta staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom,

– voli predstavnike v Svet vrtca in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev ima registriran tudi elektronski naslov, na katerega lahko pišete in podate pripombe, vprašanja, predloge… starsi.vrtecmavrica@gmail.com

Poslovnik Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice

Seznam članov v Svetu staršev po oddelkih

Zap. št. PRIIMEK IN IME Oddelek, vodja oddelka
1. Antončič Anja Srčki, Patricija Rangus
2. Bernhard Kristina Mehurčki, Nataša Devčič
3. Bobarič Dina Muce,  Marija Terihaj
4. Bučar Gregorevčič Tanja Cofki, Ana Kržan
5. Carl Dolores Zmajčki, Sonja Oljačić
6. Čerin Bernardka Ribice- Dubravka Halužan
7. Henigman Jerneja Žogice, Tinkara Urek
8. Jagrič Križman Ines Sončki, Gabrijela Volk
9. Kogoj Mojca Metuljčki, Bojana Vogrinc
10. Kostevc Katja Krtki, Andreja Pancar
11. Krošelj Nataša Pikice, Silvija  Molnar
12. Kržan Maja Kamenčki, Monika Kuri
13. Lazić Tina Čebelice, Simona Kovačič
14. Lupšina Darija Račke, Maja Tomažin
15. Oblak Tadeja Rožice, Gordana Pšeničnik
16. Pavlenč Urška Gumbki, Nevenka Ogorevc
17. Peršak Sandra Urice, Janja Šibilja
18. Radanovič Mojca Škratki, Tanja Medved
19. Smajilović Klavdija Mavrice, Darja Petan
20. Šetinc Mojca Žabice, Rok Godler
21. Tušar Tjaša Balončki, Slavica Budič
22. Vučinić Predrag Magnetki, Renata Miljanović
23. Zagode Jaka Bonbončki, Milena Skočaj
24. Zajec Petra Lunice, Erika Podvinski
Zapisniki sej
Šolsko leto 2017/2018:
Šolsko leto 2018/2019:
Šolsko leto 2019/2020:
Šolsko leto 2020/2021:
Šolsko leto 2021/2022:
 
 
 
Dostopnost