Svet staršev se v vrtcu oblikuje zaradi organiziranega uresničevanja interesa staršev, in sicer na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Naloge Sveta staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom,

– voli predstavnike v Svet vrtca in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev ima registriran tudi elektronski naslov, na katerega lahko pišete in podate pripombe, vprašanja, predloge… starsi.vrtecmavrica@gmail.com

Poslovnik Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice

Seznam članov v Svetu staršev po oddelkih

Zap. št. PRIIMEK IN IME Oddelek, vodja oddelka
1. Alibegić Ramiz Kvartuh Alenka, Barvice
2. Bajrović Admir Petan Eva, zvezdice
3. Beluhan Sara Martini Janja, Kapljice
4. Bosančič Lea Darja Petan, Škorenčki
5. Budič Suzana Volk Gabrijela, Sončki
6. Gudelj Ksenja Miljanović Renata, Puhki
7. Kralj Anja Šibilja Janja, Žogice
8. Lasbaher Darja Potokar Alenka, Škratki
9. Lenkič Jernej Kovačič Simona, Čebelice
10. Lupšina Darja Godler Rok, Brkci
11. Ogorevc Jaka Oljačič Sonja, Mravljice
12. Pozvek Nejc Bašič Mojca, Gumbki
13. Rožman Martina Devčič Nataša, Zvezdice
14. Trebušak Matic Urek Tinkara, Metulji
15. Urek Andrej Medved Tanja, Palčki
16. Vogrinc Gregor Kuri Monika, Srčki
17. Vogrinc Larisa Kržan Ana, Balončki
18. Zakovšek Uroš Vogrinc Bojana , Metuljčki
19. Zupančič Anja Budič Slavica, Gosenice
20. Žnideršič Melita Podvinski Taja, Hiške
     
 
Zapisniki sej
 
Šolsko leto 2017/2018:
 
Šolsko leto 2018/2019:
 
Šolsko leto 2019/2020:
 
Šolsko leto 2020/2021:
 
Šolsko leto 2021/2022:
Šolsko leto 2022/2023:
 
Šolsko leto 2023/2024