Svet staršev se v vrtcu oblikuje zaradi organiziranega uresničevanja interesa staršev, in sicer na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Naloge Sveta staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom,

– voli predstavnike v Svet vrtca in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev ima registriran tudi elektronski naslov, na katerega lahko pišete in podate pripombe, vprašanja, predloge… starsi.vrtecmavrica@gmail.com

Poslovnik Sveta staršev Vrtca Mavrica Brežice

Seznam članov v Svetu staršev po oddelkih

Zap. št. PRIIMEK IN IME Oddelek, vodja oddelka
1. Beluhan Sara Martini Janja, Kapljice
2. Bobarič Dina Terihaj Marija, Muce
3. Bosančič Lea Rangus Patricija, Kocke
4. Rangus Patricija, Kocke Oljačić Sonja, Medvedki
5. Cirer Trunkelj Špela ,Kvartuh Alenka, Barvice
6. Cirer Trunkelj Špela Kvartuh Alenka, Barvice
7. Dobrita Simona Beatrice Petan Eva, Zvezdice
8. Druks Ralinovski Tanja Skočaj Milena, Bonbončki
9. Gudelj Ksenija Miljanović Renata, Puhki
10. Jagrič Križman Ines Urek Tinkara, Bibe
11. Kolar Dejan Šibilja Janja, Žogice
12. Lazić Tina Kovačič Simona, Čebelice
13. Lupšina Darija Tomažin Maja, Avtomobilčki
14. Pavlenč Urška Ogorevc Nevenka, Gumbki
15. Pozvek Nejc Vogrinc Bojana, Metuljčki
16. Prah Rok Pšeničnik Gordana, Škratki
17. Radivojevič Igor Kržan Ana, Zvončki
18. Rajterič Uroš Devčić Nataša, Mehurčki
19. Truden Petra Volk Gabi, Sončki
20. Zorič Rafko Petan Darja, Mavrice
21. Zupančič Anja Budič Slavica, Gosenice
22. Žnideršič Melita Podvinski Taja, Copatki
     
     
 
Zapisniki sej
 
Šolsko leto 2017/2018:
 
Šolsko leto 2018/2019:
 
Šolsko leto 2019/2020:
 
Šolsko leto 2020/2021:
 
Šolsko leto 2021/2022:
Šolsko leto 2022/2023:
 
Šolsko leto 2023/2024