USTANOVITELJ VRTCA je Občina Brežice – Občinski svet, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Odlok sprejet 2. 12. 1996.

NASLOV VRTCA: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, p.p. 104, 8250 Brežice.

Telefon: 07 499 13 70, fax: 07 496 67 01

e-mail: vrtec-mavrica.brezice@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.v-mavrica.si