NADOMESTNA KOMUNIKACIJA – MOST DO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Otrok, ki ima težave na govorno-jezikovnem področju doživlja poseben stres in nelagodje, če ne more vzpostaviti ustreznega stika s soljudmi v skladu s svojimi sposobnostmi oziroma če ne more izražati svojih želja, občutkov in svojih sposobnosti. Takšne težke motnje v govorno-jezikovni komunikaciji so značilna posledica motenj delovanja centralnega živčnega sistema, ki nastanejo zaradi poškodbe ali bolezni možganov. Nastanejo lahko v obdobju pred razvojem govora, ali pa prizadenejo človeka, ki je že imel razvit govor, na primer po hudi možganski poškodbi in podobno.

Danes so medicinske, defektološke in informacijske vede združile moči in ustvarile nove možnosti za nadomestno komunikacijo. Tako imamo tudi v Sloveniji sodobne metode nadomestne komunikacije (računalniške programe), s pomočjo katere omogočamo otrokom lažje sporazumevanje. Otrokom omogoča samoizražanje, družini pa boljšo kakovost življenja, kar vpliva na otrokovo pozitivno samopodobo. Nadomestna komunikacija ima habilitacijski pomen in se uporablja tudi pri osebah s cerebralno paralizo.

V letošnjem letu smo v Prilagojenem predšolskem programu Vrtca Mavrica Brežice s pomočjo sponzorjev kupili računalniški program, ki omogoča nadomestno komunikacijo, in prilagojeno miško, ki jo lahko uporabljajo tudi gibalno ovirani otroci.

Izredno smo hvaležni podžupanji gospe Patriciji Čular, ki nas je nekajkrat obiskala in prisluhnila potrebam Prilagojenega predšolskega programa, gospodu županu Ivanu Molanu ter naši ravnateljici, Ani Kupina, ki so usmerili pozornost sponzorjev, na to pomembno pridobitev, kar nam veliko pomeni.

Naj zaključim z mislijo psihologa Antona Trstenjaka: Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec. Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče.