IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Vrtca Mavrica Brežice, ki se nahaja na spletnem naslovu
www.v-mavrica.si.
Vrtec Mavrica Brežice se zavezuje omogočati dostopnost do vsebine spletišča na spletni povezavi
www.v-mavrica.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju
ZDSMA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/18.
Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom SOGO na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s
standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi
oblikami oviranosti.

Z vtičnikom »SOGO« obiskovalcem spletišča omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim
potrebam. Obiskovalci spletne strani lahko s pomočjo vtičnika spremenijo pisavo, povečajo črke,
spremenijo kontrast barv na spletišču, ustavijo premike ter s podčrtovanjem naredijo hiperpovezave
bolj vidne.

Stopnja skladnosti
Spletišče Vrtca Mavrica Brežice je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina
Dostopnost spletišča Vrtca Mavrica Brežice nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne
elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede
dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.
Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • organigrami,
  • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
  • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne
spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.
oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016,str. 1) sprejemamo na e-naslovu vrtec-mavrica.brezice@guest.arnes.si Na obvestilo ali prošnjo bomo
odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede nazahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj
bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja.

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:
Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si
Priprava izjave o dostopnosti:
Izjava je bila pripravljena 19. 11. 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 19. 11. 2020.

 

Izjava o dostopnosti do spletišča