To so programi, ki jih izvajamo predvsem na željo staršev in jih starši plačajo v celoti. Ne posegajo v dnevni program vrtca in so namenjeni otrokom po 4. letu starosti. Izvajajo se v okviru vrtca s pomočjo lastnega strokovnega kadra ali zunanjih sodelavcev.