Čeprav vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe vse leto, enkrat letno, v marcu, objavi razpis za vpis otrok v različne programe vrtca. Tako lahko vrtec kvalitetnejše načrtuje delo, starši pa imajo s pravočasnim, tudi zgolj evidenčnim vpisom, večje možnosti, da se upoštevajo njihove želje. Praviloma otroka vpišete za celo šolsko leto – od 1. septembra do 31. avgusta.

Starši za vpis otroka v vrtec izpolnite obrazec vloga za vpis za posamezno šolsko leto, ki ga najdete na naši spletni strani, pod zavihkom Obrazci..

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

Starši morate ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ga morate dostaviti v tajništvo preden otrok začne hoditi v vrtec.

Vrtec izstavi staršem račun za svoje storitve od datuma vključitve otroka, ki je naveden v Vlogi za vpis otroka v vrtec, razen, če ni narejen pravočasni izpis.

Ostale obveznosti so zapisane v Pogodbi med družino in vrtcem, ki jo podpišete pred vstopom v vrtec in v začetku vsakega šolskega leta.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Starši lahko zaradi različnih vzrokov izpišete otroka iz vrtca. Izpis uredite z  izjavo za izpis do 20. v mesecu za naslednji mesec. Izpis prične veljati 1. v mesecu in ni možen med mesecem. 

SPREMEMBA PROGRAMA

Starši lahko zaradi različnih okoliščin v dogovoru z vrtcem uredite spremembo programa za svojega otroka. Za spremembe upoštevamo prvi dan naslednjega meseca. morate pa vedeti, da s tem otrok menja oddelek.