Spoštovani starši,

že od meseca marca naprej naš čas zaznamuje epidemija novega korona virusa. Na to situacijo se različno odzivamo, iščemo podporo zase in za svoje otroke. Pri tem so nam lahko v pomoč tudi  gradiva, dostopna na svetovanem spletu. V njih najdete različne razlage, ideje in tudi možnosti pomoči, če jo potrebujete.

Sklop šestih plakatov Starševstvo v času Covid-19, v katerih so zbrani konkretni napotki za vaše ravnanje:

Plakat številka 1: Čas ena na ena, kjer so zbrana razmišljanja in ideje o možnostih preživljanja časa samo s svojim otrokom, zato je naslov tega sklopa Ena na ena. Če imate več otrok, imejte z vsakim od njih »ena na ena« čas.

Plakat številka 2: Bodite pozitivni, čeprav je to verjetno včasih težko.

Plakat številka 3: Načrtujte. O tem ste nekaj že lahko prebrali tudi na naši spletni strani v prispevku Organizirajte si dan (https://www.v-mavrica.si/predsolski-otrok-in-covid-19/).

Plakat številka 4: Neprimerno vedenje: kako se odzvati, kako si tudi vzeti odmor in kaj so posledice.

Plakat številka 5: Ostanite mirni in upravljajte s stresom, kjer lahko dobite nekaj konkretnih predlogov ravnanja v času, ko se nas poloteva strah, jeza, skrb in kako lahko takrat pomagamo sebi, da bomo lahko pomagali otrokom.

Plakat številka 6: Pogovor. Tudi o tem ste nekaj že lahko prebrali na naši spletni strani pod naslovom Otroci postavljajo veliko vprašanj 1 in 2 (https://www.v-mavrica.si/predsolski-otrok-in-covid-19/ ). Na plakatu pa je še nekaj kratkih napotkov, kako se odzvati na vprašanja otrok in kaj jim odgovoriti, da jih pomirimo, jim nudimo podporo in smo pri tem iskreni.

Vseh šest plakatov je dostopnih na povezavi: https://www.preventivna-platforma.si/starsevstvo-v-casu-covid-19-napotki-za-starse-oz-druzine/  .

Vsi nasveti bodo lahko uporabni tudi takrat, ko bo »korona« čas za nami. Vedno je namreč pomemben čas, ki ga preživimo s svojimi otroki. Naša pozitivna drža je za naše otroke vedno prava podpora. Načrtovanje našega časa je dobrodošlo tudi sicer, a naj urniki ne bodo togi. To, da otrok ve, kako bo potekal dan, zanj predstavlja občutek varnosti. Nasveti o neprimernem vedenju so enaki v »korona« času, kakor tudi kasneje. Tudi ko bo »korona« čas le še spomin, je pomembno, da starši in drugi odrasli poskrbimo zase, saj bomo le tako lahko poskrbeli tudi za svoje otroke. Nenazadnje pa je pogovor vedno dobra pot za reševanje manj ugodnih situacij. Tudi takrat, ko si med seboj delimo lepe trenutke in spomine o katerih se pogovarjamo, lahko spremeni naše doživljanje še tako težke situacije, nas opogumlja in krepi.

Upam, da vam bo zbrano gradivo v pomoč. Če potrebujete še dodaten pogovor, nasvet, pomoč pri kakšni od situacij v družini, sem vam na voljo.

Sonja Bobek Simončič, svetovalna delavka Vrtca Mavrica Brežice