Izvajajo se delno v oddelkih ali za posamezne skupine otrok: na primer za otroke leto pred vstopom v šolo. To so: izleti, obiski kulturno zgodovinskih ustanov, izleti z namenom opazovati naravo: gozd, polje, reka…, ogledi lutkovnih predstav in ostalih predstav, delavnice, obiski umetnikov v vrtcu, Zlati sonček, tečaj privajanja na vodo in prvi koraki na smučeh, zaključki skupnih projektov, veseli december, praznovanje prihoda jeseni in pomladi, zaključna prireditev.

Starši dajo soglasje za te dejavnosti s potrditvijo letnega delovnega načrta oddelka ali z dogovorom med šolskim letom.

Praviloma dejavnosti ne plačajo posebej, razen stroškov prevozov in vstopnin, če se oddelek odloči za večji obseg dejavnosti kot je predvideno z Letnim delovnim načrtom vrtca.