Spoštovani starši!

Glede na trenutno stanje pojavnosti koronavirusa (glej prilogo: Kaj je koronavirus?) ter okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vas v nadaljevanju seznanjamo z napotki in usmeritvami za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so v skladu s trenutno veljavnimi navodili pristojnih institucij.

Razmere in ukrepi za zajezitev virusa se hitro spreminjajo, zato bomo v vrtcu ravnali skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je ključna nacionalna kontaktna točka. Informacije so dostopne na naslednji povezavi https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov, ki jih bomo redno spremljali.

Ministrstvo za zdravje RS sporoča, da v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebna izredna pazljivost.

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne splošne preventivne ukrepe:

 1. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 2. Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 3. V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 4. Upoštevamo pravila higiene kašlja (glej prilogo: navodila higiena kašlja).
 5. Redno si umivamo roke z milom in vodo (glej prilogo: navodila higiena rok).
 6. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 7. Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 8. V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

V nadaljevanju vas prosimo, da upoštevajte še naše preostale ukrepe za zmanjševanje oz. preprečevanje nalezljivih obolenj:

 1. Otrok z nalezljivo boleznijo in zgodnji rekonvalescent po preboleli nalezljivi bolezni ne sodi v vrtec.
 2. Ko vas obvestimo o otrokovi bolezni, ste ga dolžni prevzeti v čim krajšem času.
 3. Čim prej nas obvestite o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel vaš otrok.
 4. O vrnitvi otroka v kolektiv naj presoja izbrani zdravnik oz. pediater, ki najbolje pozna otrokovo zdravstveno stanje.

 O tem, kako ravnati v primeru obolelih, se bomo posvetovali s pristojnimi javno zdravstvenimi službami ter vas obveščali preko oglasnih desk in spletne strani.

Brežice, 2. 3. 2020                                                        Organizator prehrane in ZHR: Dragica Gantar Petančič

 

Na spodnjih povezavah si lahko preberete trenutne napotke in usmeritve za preprečevanje okužbe s koronavirusom.

Kaj je koronavirus

Načrt koronavirus

Nasveti za umivanje rok

Pravilna higiena kašljanja