Spoštovani starši novincev, dobrodošli v našem vrtcu!

Z namenom preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom smo s strani NIJZ prejeli priporočila glede uvajanja otrok v vrtec. Prosimo vas, da natančno preberete navodila in jih upoštevate. Bolj podrobno pa se boste za uvajanje dogovorili s strokovnimi delavkami individualno. Preberete si pa lahko tudi dopis Pediatrične klinike Ljubljana o Opredelitvah glede zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo).

Lepo vas pozdravljam, Sonja Bobek Simončič, svetovalna delavka