Datum: 4. 2. 2021

Spoštovani starši!

Dne 9. 2. 2021 bomo vrtci ponovno na široko odprli vrata za vse otroke. Potrdila delodajalcev tako več ne bodo potrebna in otroka lahko v vrtec pripeljete vsi. Kako čudovita novica!

Vrtci bomo delovali v polnem obsegu, kljub temu pa bo delo organizirano malo drugače. Oddelki bodo organizirani v tako imenovane »mehurčke«, kjer bomo znotraj njih zagotovili poslovalni čas. Delovali bomo ob spoštovanju priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-Cov-2, ki še vedno prepovedujejo mešanje oddelkov, torej združevanja v jutranjem ali popoldanskem dežurstvu ne moremo omogočati.  V ta namen ste starši o času bivanja svojega otroka v vrtcu že podali podatke v prejšnjem tednu. Zavedamo se, da ste svoje časovne potrebe po bivanju otroka v vrtcu prilagodili tako, da otrok ne bo potrebno premeščati v druge oddelke, za kar smo vam zelo hvaležni (otroci pa gotovo še toliko bolj). Premestiti smo morali le dva otroka, ki potrebujeta vrtec v izmenah. Za deset staršev, ki pa svojega delovnega časa niste mogli prilagoditi, pa bomo prilagodili poslovalni čas oddelkov. Na ta način smo uspeli zagotoviti vsem ostalim otrokom, da ostanejo v matičnih oddelkih. Ravno zaradi tovrstne organiziranosti posameznih oddelkov in zagotavljanja poslovalnega časa, zaradi česar bomo imeli nemalo težav z zagotavljanjem strokovnega kadra, je izjemno pomembno, da se časa prihoda in odhoda vašega otroka, ki ste ga navedli v anketi, res držite.

Za natančno organizacijo dela v naslednjem tednu in naročilo primerne količine živil vas prosimo, da vzgojiteljicam po e-pošti sporočite, ali bo vaš otrok v tednu od 9. 2. do 12. 2. 2021 prišel v vrtec ali ne. To storite najkasneje do jutri, 5. 2. 2021, do 9. ure zjutraj.

Vsi, ki ste otroke na novo vključili v vrtec, boste od svojih vodij oddelkov prejeli natančne načrte uvajanja otrok, ki so usklajeni s priporočili NIJZ.

Veselimo se, da se po dolgem času spet srečamo v polnem številu. Dobrodošli nazaj!

V imenu vseh zaposlenih Vrtca Mavrica Brežice:

ravnateljica: Silvija Komočar

Okrožnica MIZŠ