Danes smo imeli v Vrtcu Mavrica Brežice poseben obisk, ki so ga s pesmico obogatili Metuljčki (z Bojano, Jožico in Evo), ostali otroci pa so s spuščanjem milnih mehurčkov polepšali že tako lep sončen dan. Obiskali so nas: predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, poveljnik Civilne zaščite RS, gospod Srečko Šestan, župan Občine Brežice, gospod Ivan Molan in ostali gostje. Zanimalo jih je, kako se v našem vrtcu spopadamo z epidemijo.

V samostojnem vrtcu v štirih enotah v tem trenutku vzgajamo in izobražujemo 421 predšolskih otrok. Kar 100 zaposlenih vsakodnevno skrbi za uresničevanje ciljev predšolske vzgoje in s tem za zadovoljevanje različnih potreb tako naših najmlajših občanov kot tudi njihovih družin.

V predšolskem obdobju, na prvi stopnji v vertikali vzgoje in izobraževanja, postavljamo pomembne, celo ključne temelje pri celostnem razvoju otroka in tega se v Vrtcu Mavrica Brežice zavedamo tudi v tem čudnem času, v katerem smo se znašli. Tako, kot povsod po svetu, je epidemija zatresla tla tudi pod našimi nogami. Še posebej v začetku se je bilo potrebno izjemno hitro prilagajati na vedno nova spoznanja, nova navodila, priporočila in pravila. Vodstveni delavci smo bili postavljeni pred izzive novih načinov vodenja, sprotnega spreminjanja organizacije dela, oblikovanju vedno novih dokumentov in pravilnikov,  potrebi po pogostejši komunikaciji z vsemi deležniki, ki sooblikujejo predšolsko vzgojo v lokalni skupnosti in na nacionalni ravni, pa tudi po številnih srečanjih na daljavo z mnogimi asociacijami in institucijami, pristojnimi za vzgojo in izobraževanje v naši državi. Veliko je bilo neznank in negotovosti.

Na drugi strani pa smo opažali, da se zaposleni v vrtcu soočajo z mnogimi osebnimi strahovi in skrbmi zaradi povišanega tveganja za stik z okužbo ob vsakodnevnem ozkem stiku tako z otroki kot z njihovimi starši, v času, ko je fizična bližina tako zelo odsvetovana. Ne nazadnje imamo vsi v svojem družinskem krogu svojce, ki tako ali drugače spadajo v rizično skupino in bi jih okužba s Sars-Cov-2 lahko zelo resno prizadela.  Na tem mestu želim izpostaviti, da sem neizmerno ponosna na svoje sodelavce, saj so kljub negotovim časom neomajno sledili predšolski stroki, predvsem pa so ostali srčni in topli ljudje, ki so uspeli preseči svoje osebne strahove za dobrobit naših malčkov. Otroke so od prvega dne nujnega dežurstva kljub vsakodnevnim pretresom ob novicah o slabšanju epidemičnih razmer vsako jutro z nasmehom sprejemali v svoj objem, pomirjujoče so komunicirali s starši in s sodelavci. Tehnično osebje pa je kljub pomanjkanju kadra zaradi karanten ali bolniških odsotnosti zagotavljalo tako kakovostno in raznovrstno prehrano kot tudi varne in še posebej higiensko neoporečne prostore vrtca. Otroci, ki so v času nujnega dežurstva obiskovali vrtec, tako niso čutili, da je v vrtcu kaj bistveno drugače kot običajno, razen seveda upoštevanja priporočil NIJZ, ki so posegla tudi v našo vsakodnevno rutino. Ob tej priložnosti se za to vsem zaposlenim v Vrtcu Mavrica Brežice še enkrat iskreno zahvaljujem!

Zdaj smo vrtci odprti, delujemo v skladu s priporočili za preprečevanje širjenja okužbe, smo torej v t.i. mehurčkih in še vedno v malo drugačni realnosti, a smo presrečni, da se po igrišču spet razlegata otroški smeh in živžav. Ker, saj veste: »…vrtec je hiša z otroki – z mnogo, mnogo otrok…«, kot je v svoji pesmi zapisala Barbara Gregorčič Gorenc.

Vrtec brez otrok pa je zgolj še ena hiša….

A gre nam kar dobro in verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje in bo naš vrtec še naprej obiskovalo mnogo, mnogo otrok, epidemija pa bo počasi nazadnje vendarle izzvenela.

Ravnateljica Vrtca Mavrica Brežice: Silvija Komočar