Spoštovani,

obveščamo vas, da bo HPG d.d., izvajalec ureditve ceste in poti na Maistrovi ter Šolski v ponedeljek, 19. 7. 21 do predvidoma konca tega meseca izvedel popolno zaporo dela Šolske ulice in sicer od križišča z Maistrovo do predvidoma meje z Vrtcem Mavrica. V tem času ne bo možen dostop do vrtca iz Maistrove ulice.

Izvajalci se bodo potrudili, da delo izvedejo v zastavljenih rokih in s čim manjšimi vplivi na okolico. Že vnaprej pa zaprošamo za strpnost vse uporabnike. Verjamemo, da bosta po izvedenih delih tako pot kot rekonstruiran del cestišča opravičili potrpežljivost.

Uprava Vrtca Mavrica Brežice