Tinkara Urek, Darinka Beribak in Petra Zevnik so v lanskem “koronskem” šolskem letu z otroki izvedle mednarodni eTwinning projekt Native Seed, Healthy Generations, s katerim so želele ozaveščati otroke in njihove družine o ohranjanju biotske raznovrstnosti, o pomenu in vrednosti lokalnih semen ter povečanju samooskrbe – domače pridelave zelenjave in sadja. Njihovo delo je bilo prepoznano na nacionalni ravni kot primer dobre prakse in nagrajeno z Nacionalnim znakom kakovosti. Projekt je prejel nagrado, saj je otroke ozaveščal o zdravi prehrani, zdravem načinu življenja in samooskrbi. Bil je ustrezno vpet v učni proces in vključil tudi temo spletne varnosti. Odlikuje ga zelo dobro organizirana spletna učilnica, ki omogoča podroben vpogled v potek projektnih aktivnosti, uporabljena IKT orodja pa so zelo ustrezna za ciljno skupino otrok. Kot skupna izdelka projekta sta nastala video in koledar. Evalvacija je bila zelo dobro izvedena, opremljena z analizo rezultatov, diseminacija pa je potekala zelo dobro, tudi na nacionalni ravni (na webinarjih CMEPIUS-a). Projekt je primer dobre prakse vključevanja najmlajših v projektno delo na daljavo