S ponosom vas obveščamo, da smo si v Vrtcu Mavrica Brežice s svojim odličnim strokovnim delom prislužili Evropski znak kakovosti.

Tinkara Urek, Darinka Beribak in Petra Zevnik so z otroki izvedle mednarodni eTwinning projekt Native Seed, Healthy Generations, s katerim so želele ozaveščati otroke in njihove družine o ohranjanju biotske raznovrstnosti, o pomenu in vrednosti lokalnih semen ter povečanju samooskrbe – domače pridelave zelenjave in sadja. Njihovo delo je bilo prepoznano najprej na nacionalni, potem pa še na evropski ravni kot primer dobre prakse in je bilo nagrajeno tako z Nacionalnim kot tudi z Evropskim znakom kakovosti. Vrtec Mavrica Brežice je tako prejel nagrado za projekt, ki otroke ozavešča o zdravi prehrani, zdravem načinu življenja in samooskrbi. Strokovne delavke so projekt ustrezno vpele v učni proces in vključile tudi temo spletne varnosti. Projekt odlikuje zelo dobro organizirana spletna učilnica, ki omogoča podroben vpogled v potek projektnih aktivnosti, uporabljena IKT orodja pa so bila ocenjena kot zelo ustrezna za ciljno skupino otrok. Kot skupna izdelka projekta sta nastala video in koledar. Evalvacija je bila zelo dobro izvedena, opremljena z analizo rezultatov, diseminacija pa je potekala zelo dobro, na nacionalni in evropski ravni (na webinarjih CMEPIUS-a). Projekt je primer dobre prakse vključevanja najmlajših v mednarodno projektno delo na daljavo in odraz visoko kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela v Vrtcu Mavrica Brežice.

Ravnateljica: Silvija Komočar