GRADIM PRIJATELJSTVO

Sem jaz, sem jaz, sem jaz, gradim prijateljstvo,

sem jaz, sem jaz, sem jaz, gradim prijateljstvo.

Sem jaz, sem jaz, sem jaz, gradim prijateljstvo,

sem jaz, gradim prijateljstvo.

La, la, la, pojdi kamorkoli, pojdi vsepovsod,

a v srcu svojem gradi si prijateljstvo.

Pojdi kamorkoli, pojdi vsepovsod,

a v srcu svojem gradi si prijateljstvo.

Tako, ob pomoči ponarodele pesmi Gradim prijateljstvo, bi lahko opisali naša skupna prizadevanja, da otrokom iz dveh oddelkov v čim večji meri omogočamo sodelovanje v dejavnostih, kjer imajo možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih.

Načelo inkluzije je eno izmed mnogih načel, ki ga uresničujemo skozi načrtovane in izvedene skupne dejavnosti oddelka Muce, kjer izvajamo prilagojen program za predšolske otroke in oddelka drugega starostnega obdobja Zakladki.

Skozi skupne aktivnosti smo zasledovali več ciljev:

– otroci z značilnim razvojem spoznajo otroke s posebnimi potrebami, njihove posebne potrebe, igro otrok s posebnimi potrebami,

– otroci z značilnim razvojem razvijajo prosocialno vedenje,

– otroke z značilnim razvojem učimo strategij kooperativne igre z otroki s posebnimi potrebami,

– otroci s posebnimi potrebami razvijajo socialne spretnosti in komunikacijske veščine.

Takoj po ukinitvi ukrepov za preprečevanje širjenja, ki jih je v šolskem letu 2021/22 prinesla epidemija zaradi Sars-Cov-2, smo v dveh oddelkih pričeli z intenzivnimi skupnimi dejavnostmi, ki so obogatile igro otrok in jim nudile veliko priložnosti za učenje na področju družbe, zlasti na področju prosocialnega vedenja ter gibanja in umetnosti.

Otroci so bili veseli skupnih gibalnih iger s padalom, ki smo jih na pobudo in željo otrok večkrat izvedli.

Skupaj smo se družili skozi plesne aktivnosti oddelka Zakladkov, ki so v svoje plese v krogu povabili tudi otroke iz oddelka Muce.

Prava plesna poslastica za vse nas sta bila dečka Semir in Adriano iz oddelka Muce, ki sta plesala »break dance« in marsikoga pustila odprtih ust. Tako smo imeli vsi priložnost videti in spoznati, da imamo vsi močna področja in da smo vsi v nečem dobri in izjemni.

In ravno to spoznanje ter otroška igrivost, iniciativnost in veselje v skupni igri, so nas popeljali do nežnih, iskrivih novih prijateljstev, ki so jih otroci spletli in se jih bomo spominjali tudi še dolgo po tem, ko bomo daleč stran od vrtca.

Marija, Joca, Klavdija, Sonja, Judita in Anica