CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM ZA VRTCE V OBČINI BREŽICE

za šolsko leto 2022/23 – dne 12. 6. 2023 je prenehal veljati