Spoštovani! 

Nov Pravilnik o kriterijih za porabo in dodeljevanje finančnih sredstev iz sklada Vrtca Mavrica Brežice omogoča, da lahko vrtcu namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %). 

Gre za čisto preprost, a za vaše otroke in nas še kako pomemben korak, saj lahko del dohodnine, ki je v preteklosti postal del državnega proračuna, zdaj donirate skladu vrtca, ki sredstva razdeljuje na podlagi sprejetega pravilnika in letnega načrta dela. Vaš prispevek bo pomemben doprinos k obogatitvenim dejavnostim za vse otroke, vključene v vrtec, še posebej pa za tiste, ki jim finančne zmožnosti v družini onemogočajo sodelovanje v dejavnostih, ki so za starše posebej plačljive. 

Cenili bomo prav vsak prispevek, ki ga boste za dober namen pripravljeni nakazati v Sklad vrtca. 

 

 

Skladu Vrtca Mavrica Brežice lahko namenite del dohodnine na naslednje načine:

  • v portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Vrtec Mavrica Brežice)« v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »25225952« in vpišete odstotek »0,3« elektronsko,
  • (pred)izpolnjen obrazec v PRILOGI: »Obrazec za Vrtec Mavrica Brežice« izpolnite še s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo vrtca, mi pa jih nato zbrane skupaj odnesemo/odpošljemo v  Finančni urad Brežice, lahko pa ga tja tudi sami pošljete/odnesete.

 

Za vaš doprinos se vam iskreno zahvaljujemo! 

S spoštovanjem, 

Predsednica Upravnega odbora sklada VMB:                                                             Ravnateljica: 

Anja Zupančič                                                                                                              Silvija Komočar