VRTEC PO MERI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Vsak malček je enkratno bitje in mu je potrebna največja skrb za optimalen psihofizični razvoj. Pri majhnem otroku smo še posebej pozorni kako se razvija, kdaj je začel dvigovati glavico, sedeti, kdaj je shodil, ali sliši in se odziva na dražljaje iz okolja, ali se oglaša, govori, si zapomni določene stvari…

Včasih se zgodi, da odzivi vašega malčka odstopajo od pričakovanega.

Takrat potrebuje vaš malček dodatne spodbude in strokovno pomoč, ki mu jo lahko nudimo v Vrtcu Mavrica Brežice, kjer delajo za to usposobljene strokovnjakinje: specialna pedagoginja, logopedinja, socialna pedagoginja, vzgojiteljice …

V vrtcu izvajamo dva programa kamor lahko vključite otroka glede na njegove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe.

PRILAGOJEN PREDŠOLSKI PROGRAM

je namenjen otrokom, ki potrebujejo intenzivno specialno-pedagoško pomoč. Za vsakega otroka naredi strokovna skupina individualiziran program, ki omogoča otroku najvišje prilagoditve. Otroci iz prilagojenega programa se dnevno igrajo, družijo s sovrstniki iz sosednjih skupin.

Vsak posamezni otrok lahko prehaja glede na svoje psihofizične zmogljivosti k dejavnostim v redni skupini. Prednost predšolskega prilagojenega programa je ta, da je v skupini manjše število otrok (3-6), strokovno usposobljen kader za otroke s posebnimi potrebami, specialna pedagoginja in pomočnica vzgojiteljice, ki skrbita, da otrok v predšolskem obdobju, ko poteka intenziven razvoj, dobi strokovno pomoč in ne samo pomoč.

PREDŠOLSKI PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

je namenjen otrokom, ki imajo manjše razvojne težave, a kljub temu potrebujejo dodatne spodbude. Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialni pedagogi in drugi strokovni sodelavci ustrezne smeri. Pomoč otroku se izvaja v   obsegu, ki ga določa komisija za usmerjanje.

V KATERI PROGRAM VKLJUČITI OTROKA?

Vodilo pri odločitvi v kateri program vključiti otroka naj bo to, kar je najboljše za otroka, in ne naše želje, predvidevanja in pričakovanja.

Spoštovani starši, prijazno vabljeni v naš Vrtec Mavrica Brežice, kjer bomo poskušali odgovoriti na Vaše dileme ter skupno poiskali rešitev, ki bo najboljša za Vašega otroka!